REGULAMIN Sanatorium Uzdrowiskowego Koral live

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin okre郵a zasady 鈍iadczenia us逝g, odpowiedzialno軼i oraz przebywania na terenie Sanatorium i jest integraln cz窷ci umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak równie poprzez dokonanie rezerwacji lub zap豉t zaliczki lub ca貫j nale積o軼i za pobyt w Sanatorium. Dokonuj帷 ww. czynno軼i, Go嗆 potwierdza, i zapozna si i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowi您uje wszystkich Go軼i przebywaj帷ych na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE
3. Regulamin jest dost瘼ny do wgl康u w Recepcji hotelowej, w ka盥ym pokoju hotelowym, a tak瞠 na stronie Hotelu www.korallive.pl

II. DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia nast瘼nego.
3. 砰czenie przed逝瞠nia doby hotelowej Go嗆 powinien zg這si w recepcji jak najszybciej. Sanatorium mo瞠 nie uwzgl璠ni 篡czenia przed逝瞠nia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Go軼i nie przestrzegaj帷ych obowi您uj帷ego regulaminu.
4. Sanatorium zastrzega sobie prawo do odmowy przed逝瞠nia pobytu Go軼ia w przypadku niedokonania wcze郾iej pe軟ej p豉tno軼i za dotychczasowy pobyt.
5. Przed逝瞠nie dobry hotelowej wg obowi您uj帷ego cennika
 
III. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji pobytu mo積a dokona poprzez:
a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone nast瘼nie korespondencj e-mail (podan przez go軼ia) precyzuj帷 warunki dokonanej rezerwacji
b) wys豉nie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail marketing@korallive.pl ) lub listem Sanatorium Uzdrowiskowe Koral live, ul. Ko軼iuszki 12 – 78-100 Ko這brzeg
c) osobiste poprzez z這瞠nie zamówienia pobytu w recepcji.
2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedur opisan w ust. 1 lit. a) i b)  Sanatorium prze郵e na wskazany przez ( Rezerwuj帷ego) adres e-mail lub adres pocztowy dokument b璠帷y potwierdzeniem rezerwacji wraz ze wskazaniem kwoty za pobyt i 鈍iadczeniami. 安iadczenia wykazane w rezerwacji nie podlegaj zamianie na inne 鈍iadczenia lub rezygnacja z jej cz窷ci nie upowa積ia do obni瞠nia ceny za pobyt.
3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wi捫帷ej prawnie Sanatorium rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwuj帷ego pobyt Go軼ia zaliczki w wysoko軼i wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Zaliczka, o której mowa w ust. 3 winna by wp豉cona na konto Sanatorium w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obci捫enia karty kredytowej.
5. Zaliczka winna by wp豉cona w ci庵u 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie okre郵onym na przes豉nym dokumencie potwierdzaj帷ym rezerwacj. Pozosta豉 kwota p豉tna na miejscu w ci庵u pierwszych 3 dni pobytu.
6. W przypadku braku wp豉ty zaliczki w okre郵onym terminie, b康 braku 鈔odków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
7. Za dat dokonania zaliczki uznaje si dat uznania rachunku bankowego. Wp豉ty prosimy kierowa na nr rachunku bankowego Sanatorium Koral live :
w PLN : Konto bankowe PKO BP 49 1020 2821 0000 1802 0098 8832
w Euro : SWIFT : BP KO PLPW
IBAN: PL 55 1020 2821 0000 1102 0098 8873
z dopiskiem : nr rezerwacji lub terminu i nazwiska osoby korzystaj帷ej z pobytu
 
IV. ANULOWANIE REZERWACJI

1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu:
a) 50% warto軼i zaliczki - w przypadku rezygnacji zg這szonej do 30 dni przed rozpocz璚iem pobytu
b) 80% warto軼i zaliczki - w przypadku rezygnacji zg這szonej na mniej ni 30 dni przed rozpocz璚iem pobytu
c) zaliczka nie podlega zwrotowi - w przypadku rezygnacji w terminie krótszym ni 14 dni przed rozpocz璚iem pobytu.
d) w przypadku, gdy Go嗆 nie pojawi si w Sanatorium w dniu planowanego przyjazdu do godziny 20:00 bez wcze郾iejszej informacji odno郾ie pó幡iejszego przyjazdu - Sanatorium ma prawo zatrzymania zaliczki a tak瞠 prawo do wynaj璚ia zarezerwowanego pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w Sanatorium w tym terminie. W przypadku gdy Go嗆 mimo potwierdzenia przyjazdu po godzinie 20:00, nie pojawi si w Hotelu do dnia nast瘼nego, do godziny 10 wp豉cona zaliczka nie podlega zwrotowi.
e) w przypadku, gdy zwrot nast瘼uje na konto zagraniczne, Sanatorium dodatkowo odlicza koszty zwi您ane z op豉tami bankowymi. 
2. Anulowanie rezerwacji jest mo磧iwa tylko na pi鄉ie , tj.w formie listu lub formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@korallive.pl i marketing@korallive.pl
3. Zwrotu zaliczki, w sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) Sanatorium dokonuje w formie przelewu na wskazany przez Rezerwuj帷ego rachunek bankowy po uprzednim otrzymaniu przez Sanatorium podpisanej przez rezerwuj帷ego faktury koryguj帷ej.
4. W przypadku skrócenia pobytu, Sanatorium nie zwraca op豉ty za pozosta造 czas zarezerwowanego pobytu.
5. Zap豉ta za pobyt nast瘼uje w ci庵u 3 dni od rozpocz璚ia pobytu.
6. Go嗆 wyra瘸 zgod na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pó幡iejszymi zmianami) przez Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE z siedzib w Ko這brzegu przy ul. Ko軼iuszki 12   dla potrzeb niezb璠nych do realizacji pobytu Go軼ia w Sanatorium, korzystania przez Go軼ia z pozosta造ch us逝g 鈍iadczonych przez Hotel. Go嗆 ma prawo wgl康u do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Kontakt

Sanatorium Uzdrowiskowe
"KORAL Live"


78-100 Ko這brzeg
ul. Ko軼iuszki 12

recepcja:
tel. +48 94 35-252-61

marketing/rezerwacja:
tel. 94 35-252-62
tel./fax +48 94 35-223-95
Pn - pt w godz. od 8:00 do 16:00
e-mail - recepcja@korallive.pl
e-mail - marketing@korallive.pl


Rezerwacja

Imi i nazwisko:


Adres e-mail:


Telefon:


Ilo嗆 dni:


Ilo嗆 os鏏:


Data przyjazdu:


Wy郵ij

GALERIA


Wi璚ej

Projekt: TELE AUTO Koszalin Koral-Live Hotel Gastronomia Rehabilitacja Cennik Zabiegi SPA Galeria Regulamin Ko這brzeg